Meer weten over zorg
en inkomen?

Neem dan contact met mij op.

/ Zorg en inkomen | Bedrijven
People

Zorg en inkomen

Met een collectief pakket in uw secundaire arbeidsvoorwaarden kunt u het verschil maken. Ook bij de werving van nieuwe talenten. Dit pakket is voor elke organisatie verschillend. Wij kunnen altijd een passend voorstel maken op basis van uw specifieke vraagstukken.

Waarom een collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers?

Een collectieve zorgverzekering is meer dan alleen een korting op een verzekering. Raetsheren gelooft dat u als werkgever erbij gebaat bent als uw werknemers goed verzekerd zijn. De collectieve zorgverzekering kan worden ingezet als instrument om verzuim te voorkomen en te verlagen.

De voordelen:

✓    Een collectiviteit biedt vaak extra dekkingen.

✓    Zorgverzekeraars laten hun producten aansluiten op de behoefte van een specifieke sector.

✓    Door wachtlijstbemiddeling kan verzuim worden verkort.

✓    Preventieve interventies kunnen worden ingezet en worden gefinancierd.

✓    Extra werkgeverspakketten bieden extra vergoedingen. En bieden maatwerkoplossingen.

✓    Non-select is van toepassing bij een collectieve zorgverzekering.

Waarom een inkomens-verzekering voor uw medewerkers?

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de werknemers, maar ook de werkgevers zich nauwelijks realiseren wat arbeidsongeschiktheid betekent voor het inkomen. De terugval in inkomen kan zelfs zo groot zijn dat de medewerker bij arbeidsongeschiktheid op het minimumloon uitkomt. Daarom is het zinvol om te weten dat u als werkgever een goede risicobeperkende voorziening voor uw mensen kunt treffen. Positief voor de werknemer maar ook voor de werkgever die hiermee de secundaire arbeidsvoorwaarden sterk verbetert.

WIA bodemverzekering: een aanvulling als een medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

WIA vaste aanvullingsverzekering: het salaris wordt voor een vast percentage verzekerd.

WGA Hiaatverzekering: aanvullend op de WGA uitkering van de medewerker

WIA Excedentverzekering: een verzekering voor het deel van het salaris boven het maximum dagloon.

Ongevallenverzekering: uw medewerker ontvangt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Onze diensten omtrent inkomen

Raetsheren inventariseert, analyseert en adviseert alvorens samen met u een verzekeringsoplossing voor de inkomensbescherming te implementeren. Uiteraard werken we volgens de geldende richtlijnen, maar kijken wij graag nóg een stukje verder. Denk hierbij aan niet alleen een economisch voordelige inkoop, maar ook aan de inrichting van de collectieve inkomensverzekering, met oog voor ontdubbelen van kosten, berekening van mogelijk fiscaal voordeel voor de medewerker en zaken als preventie en re-integratie.

Bekijk ook deze oplossingen