Meer weten over
gemeenten?

Neem dan contact met mij op.

/ Gemeenten & Publiek Domein

Gemeenten & Publiek Domein

Door decentralisering, digitalisering, globalisering en individualisering is de context waarin de overheid opereert veranderd. Burgers stellen meer eisen en willen directe invloed. Ze krijgen een centralere rol bij gemeentelijke organisaties. Burgerparticipatie wordt gestimuleerd, maar brengt wel risico’s met zich mee. Daarnaast hebben gemeenten te maken met internationale vraagstukken. Uitdagingen zoals migratie, klimaatverandering en technologische ontwikkelingen werken door tot lokaal niveau. Rechtmatigheid en transparantie zijn essentieel bij de uitvoering van taken. Het is daarom van belang om te sturen op risico’s.

Zelf sturen en besturen als gemeente

Gemeentelijke organisaties staan voor grote uitdagingen: de woningnood, vraag naar een inclusieve samenleving en burgerparticipatie. Dit vereist inzet en capaciteit van uw gemeente of publiek domein. We ondersteunen u bij het optimaliseren van het risico en verzekeringsbeleid. Dit doen we door de risicoparagraaf te betrekken bij de keuze voor optimale verzekeringsdekking. Samen met uw vaste aanspreekpunt bij Raetsheren maakt u de uitdagingen van uw gemeente of publieke domein beheersbaar. We begeleiden u vanuit de uitgangspunten van de aanbestedingswet om uw verzekeringen recht- en doelmatig in te kopen. Zo kunt u blijven focussen op uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden.

Het voordeel van de marktleider, ook voor kleine organisaties

Toonaangevend met bijna 50% landelijke dekking. Dat levert u voordeel op in voorwaarden en proposities.

Risico-informatie-kenniscentrum

Optimalisatie van uw inkoop en preventietrajecten dankzij database met vergelijkbare risico-informatie.

Tenderdesk

Dankzij onze kennis van diverse segmenten, de verzekeringsmarkt en aanbestedingsregelgeving zijn wij in staat u uitstekend te helpen met aanbestedingen en inkopen.

Houdt grip op uw risico's en voorkom calamiteiten”

Relevante data biedt overzicht. Met onze unieke inventarisatie- en rapportage tool helpen wij bij de opvolging van preventie vraagstukken.

Hans Sikkema

Risico- en preventieadviseur

Breed portfolio, veelzijdige oplossingen

Iedere organisatie kent uitdagingen, met alle risico-aspecten van dien. Raetsheren helpt u graag met een gedegen risico advies en verzekeringsoplossingen op maat. Hieronder een greep uit onze dienstverlening.

Risico’s onder controle

Bij Raetsheren zijn uw uitdagingen niet onbekend. Wij weten als geen ander hoe u uw risico’s onder controle kunt houden. Risicomanagement is in gemeenten tegenwoordig een van de hoofdthema’s. Dankzij onze kennis en ervaring kunnen wij altijd verzekeringsoplossingen op maat aanbieden. Met risicomanagement, of eigenlijk risicosturing, worden verwachtingen goed beheerst. Zo kunt u als gemeente of publiek domein uw doelstellingen realiseren en tegenvallers voorkomen. Wij helpen u om te sturen op risico’s op een manier die bij uw gemeentelijke organisatie past.

Professionele tenderdesk

Bij Raetsheren beschikken we over een professionele tenderdesk. Wij kopen verzekeringen in en begeleiden u bij opstelling van aanbestedingsdocumenten. Publieke en private organisaties zijn bij ons aan het juiste adres voor de vormgeving van risicosturing. We staan u bij in het uitvoeren van het inkooptraject van verzekeringsdiensten. Het totale aanbestedingsproces nemen wij voor u uit handen, nadat we samen uw strategie hebben bepaald.

Datagedreven specialisten

Om u te helpen met risicosturing maken we gebruik van vergelijkbare data. We beschikken over een unieke inventarisatie- en rapportagetool. In uw eigen klantportaal worden informatie en inspectiegegevens inzichtelijk gemaakt. Zo heeft u uw risicobeheer altijd in eigen hand. Middels de rapportage kunnen wij u helpen bij de opvolging van preventievraagstukken.