Meer weten over woningcorporaties?

Neem dan contact met mij op.

/ Woningcorporaties

Woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen: het woningtekort loopt op, wet- en regelgeving verandert, er is meer vraag naar verduurzaming en de leefbaarheid in woonwijken staat onder druk. Tel daarbij de stijgende kosten van bouw en beheer op en dan is sturing op risico’s onontkoombaar. Door schaalvergroting nemen de verzekeringskosten en complexiteit toe. Met Raetsheren neemt u het heft in eigen handen door te sturen op risico’s en verzekeringen.

Zelf sturen op risico's van sociale woningbouw

Risicosturing wordt binnen de sociale woningbouw belangrijker. Om te voldoen aan de eisen die aan woningcorporaties gesteld worden, is het van belang om te sturen op risico’s. Passende en betaalbare huisvesting bieden voor sociale huurders, dat is uw opdracht. Dat is niet altijd even makkelijk. U wilt snel en goed kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen. Raetsheren begrijpt de wensen van woningcorporaties. Wij voeren een professionele risicoanalyse uit. Met deze inzichten kunt u beslissingen maken en heeft u een overzicht van de maatregelen die u kunt nemen. U overlegt met een vaste contactpersoon met veel kennis van de markt. Dankzij ons verzekeringsplan op maat kunt u zelf focussen op de huurders. En daar gaat het uiteindelijk om.

Marktleider woningcorporaties

Toonaangevend in sociale woningbouw en ondersteunend aan de beheerkant van schade (tenderen, taxatie, consultancy).

Online Platform Inspectie en Preventie

U kunt uw schadelast verlagen in onze portal waarin veel matchende data beschikbaar staat. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor woningcorporaties.

Risico-informatie-kenniscentrum

Optimalisatie van uw inkoop en preventietrajecten dankzij database met vergelijkbare risico-informatie.

Niet alleen verzekeren: ook voorkomen”

Niet alleen verzekeren: ook voorkomen” Wij hebben een innovatief platform ontwikkeld voor inspectie en preventie. Hiermee kunt u schadelast en schadefrequentie verminderen.

Jan Zoodsma

Directeur - lid van het directiecomité

Breed portfolio, veelzijdige oplossingen

Iedere organisatie kent uitdagingen, met alle risico-aspecten van dien. Raetsheren helpt u graag met een gedegen risico advies en verzekeringsoplossingen op maat. Hieronder een greep uit onze dienstverlening.

Een nette en veilige woning

Verzekeringstrends in de sociale huursector zijn een oplopende schadelast, een toenemende behoefte aan risico-informatie bij verzekeraars, dossiervorming rondom verduurzamingsvraagstukken en het streven naar een veilige woning voor de huurders. Vrijwel iedere woningcorporatie in Nederland wordt geconfronteerd met stijgende opstalschades. Verzekeringspremies nemen toe en door fusies en schaalvergroting ‘verkrapt’ de markt. Dat vertaalt zich naar stijgende verzekeringskosten door een verschuiving van premie naar meer eigen risicodragerschap. Raetsheren helpt u daarin de juiste balans te vinden en te focussen op preventie.

Online Platform Inspectie en Preventie

Als marktleider in de sociale woningbouw hebben wij veel kennis is huis. Elke corporatie is uniek. Onze kennis van de markt en ontwikkelingen zetten wij in voor uw woningcorporatie. Dit doen we in ieder deel van Nederland.

Begin 2021 lanceerden we als eerste verzekeringsmakelaar in de markt een innovatief platform voor inspectie en preventie. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor woningcorporaties. Met deze tool kunt u schadelast en schadefrequentie verminderen. Met de verzamelde data worden risico-inventarisaties, preventie en schades voor u in kaart gebracht. U krijgt inzicht in risico’s en mitigatiestappen. Binnen het online platform stuurt u zelf actief op deze complexe materie en voorkomt u een toename van de schadelast en schadefrequentie. Bijkomend voordeel is dat woonwijken ook leefbaarder en veiliger worden. Dit pakt positief uit op uw schadelast waardoor verzekeringspremies betaalbaar blijven.

Online Platform Inspectie en Preventie