Meer weten over goed
werkgeverschap?

Neem dan contact met mij op.

/ Goed werkgeverschap | Bedrijven
People

Goed werkgeverschap

De wet verplicht organisaties om zich als ‘goed werkgever’ te gedragen. Er zijn allerlei regels voor werkgevers in het arbeidsrecht: zorgvuldig zijn, geen misbruik maken van je positie, verwachtingen waar maken, gelijkheid en zorgplicht. Goed werkgeverschap is voor iedere organisatie van belang. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid, een passend salaris, ondersteuning van werk-privébalans en een veilige werkomgeving vallen ook onder goed werkgeverschap.

Waarom goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap is meer dan alleen voldoen aan uw wettelijke zorgplicht. Uw zorgplicht is de afgelopen jaren toegenomen op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan re-integratie verplichtingen bij ziekte, maar ook aan informatie en communicatie verplichtingen rondom ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen in diverse scenario’s. Die scenario’s noemen we ‘life events’. Bovendien moet u ook rekening houden met nieuwe wetten en regels. In de nieuwe Wet toekomst pensioen wordt uw zorgplicht nog groter.

Hoe zorgt u ervoor dat zorgplicht niet als een verplichting voelt, maar kan worden ingezet als HR instrument? Kortom hoe vertaalt u de zorgplicht naar goed werkgeverschap? Onze Employee Benefits consultants helpen u hier graag mee.

Aandacht voor de zaak met zorg voor de mens

Aandacht voor de Zaak uit zich in een juiste inventarisatie en analyse, gevolgd door een onderbouwd advies. Het voorlichten van werknemers en het stroomlijnen van het proces, maakt het mogelijk om werkgevers te ontzorgen. Zorg voor de Mens betekent professionele begeleiding en coördinatie van collectieve zorgregelingen, WIA-verzekeringen en arbodiensten. Ook het maken van financiële planningen hoort hier bij. Ons gezamenlijke doel is dat uw medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar zijn en financieel gezond met pensioen kunnen. Dit regelen wij binnen de randvoorwaarden van het door relaties geformuleerde beleid op het gebied van Employee Benefits.

Bekijk ook deze oplossingen