Meer weten over eigen
risicodragerschap?

Neem dan contact met mij op.

/ Eigenrisicodragerschap | (Semi) overheid
People

Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap houdt in dat u er als werkgever voor kiest om verantwoordelijk te zijn voor (ex-)werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zo heeft u grip op het verzuim en kunt u invloed uitoefenen op het beleid en de re-integratie.

Eigenrisicodragerschap met Raetsheren

Als werkgever bent u twaalf jaar financieel verantwoordelijk voor uw zieke (ex)medewerkers. U kunt kiezen hoe u om wilt gaan met de financiële risico’s van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. U kunt daarbij kiezen uit de publieke verzekering bij het UWV of zelf het risico dragen van het risico, het ‘eigenrisicodragen’ genoemd.

Wij snappen dat deze keuze lastig kan zijn. Raetsheren helpt u graag in het maken van deze keuze. Nadat we een inventarisatie hebben gemaakt, zullen wij u van een advies voorzien, ondersteund met een financiële analyse. Een (ex-)medewerker die instroomt in de WGA kan immers voor 10 jaar worden doorbelast aan u.

Verzekeringsoplossingen met betrekking tot ‘eigenrisicodragerschap’

Publieke bestel (WGA en ZW): u betaalt een (gedifferentieerde) premie aan de Belastingdienst. UWV betaalt de uitkering aan uw (ex-)medewerkers.

Verzekerd eigen risico dragen (WGA en ZW): u brengt het risico onder bij een verzekeraar en betaalt geen gedifferentieerde premie meer. U wordt in de verplichtingen van het eigenrisicodragerschap ondersteunt door de verzekeraar.

Eigenrisicodragen WGA met borgstelling: u wordt eigenrisicodrager voor de WGA en draagt het risico zelf. Het faillissementsrisico brengt u onder bij een bank of kredietinstelling.

Eigenrisicodrager ZW met dienstverlening: u wordt eigenrisicodrager voor de ZW en laat zich voor de uitvoering bijstaan door een dienstverlener.

Bekijk ook deze oplossingen