Meer weten over pensioenen?

Neem dan contact met mij op.

/ Pensioen | (Semi) overheid
People

Pensioen

Pensioen: salaris voor later. Pensioen is een ontzettende belangrijke arbeidsvoorwaarde. Niet alleen voor uw medewerkers maar ook voor u als werkgever een krachtig HR instrument. Hoe zorgt u voor de juiste beleving bij de medewerkers en een vertaling naar uw HR-beleid?

Waarom een pensioenregeling?

De afgelopen jaren is er zoveel verandert in de wet- en regelgeving rondom pensioen dat we al snel door de bomen het bos niet meer zien. Al deze wijzigingen hebben veel impact op werkgevers en hun medewerkers. Denkt u bijvoorbeeld aan:

✓    Medewerkers hebben verschillende pensioengerechtigde leeftijden; Wet verhoging AOW- en pensioen richtleeftijd

✓    Uw zorgplicht is toegenomen; Wet pensioen communicatie

✓    Pensioen opbouw is versoberd; Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend salaris

De Wet toekomst pensioen zal de komende jaren ingevoerd worden, nog meer veranderingen en ook nog met een hele grote impact. Hoe zorgt u voor overzicht en inzicht, voor de werkgever en de medewerkers?

Onze diensten omtrent pensioen

Alle genoemde wijzigingen bieden ook kansen. Denk bijvoorbeeld aan het parttime pensioen; een hybride vorm om werken en eerder stoppen met werken te combineren. Een generatie regeling of meer inzicht in het pensioen waardoor keuzes gemaakt kunnen worden.

Wij helpen u graag om die vertaal slag te maken. Van actualiteit naar strategie, van strategie naar beleid van beleid naar pragmatische oplossingen. Oplossingen die passen bij uw bedrijf en uw medewerkers.

Bekijk ook deze oplossingen