Meer weten over
voeding, verpakking
& retail?

Neem dan contact met mij op.

/ Voeding, Verpakking & Retail

Voeding, Verpakking & Retail

Binnen de voedsel- en verpakkingsindustrie verandert er veel. Bedrijven groeien en gaan vaker fuseren. Het gevolg? Grotere impact van schade. Bovendien heeft elke sector te maken met globalisering en digitalisering, waardoor cyberrisico's een reële dreiging vormen voor uw organisatie. Daarnaast hebben klimaatverandering, de stijgende vraag naar duurzame producten en de energietransitie steeds meer invloed op de productie van voeding en retail. Maak deze uitdagingen beheersbaar en laat ons u helpen met risicomanagement.

Zelf sturen op risico's van food

De voedingsmiddelenindustrie is divers en ontwikkelingen gaan snel. Dit vraagt om flexibiliteit. Consumenten worden kritischer en dat heeft impact op de productie en distributie. Ze stellen hogere eisen aan de manier waarop voedsel geproduceerd wordt. Ondernemers moeten dus verduurzamen. Tegelijkertijd zijn de effecten van de pandemie nog voelbaar. Corona-lockdowns hebben de keten verstoord. Krapte op de arbeidsmarkt, langere levertijden, stijgende grondstofprijzen en de digitalisering zijn een uitdaging voor uw organisatie. Processen moeten hierop worden ingericht. Benieuwd waar uw risico’s en kansen liggen? We helpen u graag.

Efficiënt ondernemen met Quick Scans

De toepassing van quick scans voorkomt kosten en risico’s. We zetten dit in bij de prolongatievoorstellen en schadebehandeling.

Internationaal risicomanagement

Wij hebben een wereldwijd netwerk van assurantiemakelaars. Risico’s worden op lokaal niveau gemanaged.

Meer aandacht voor afdekken van cyberrisico’s

Onze specialisten bieden resultaatgerichte oplossingen om uw digitale weerbaarheid te bevorderen.

In de voeding- en verpakkings-industrie komt u uitdagingen tegen waar wij alles van af weten”

Wij gaan uitdagingen nooit uit de weg. Ga met ons in gesprek en ervaar zelf wat wij voor u en uw organisatie kunnen betekenen.

Ronald Koehorst

Segmentleider Voeding, Verpakking & Retail

Breed portfolio, veelzijdige oplossingen

Iedere organisatie kent uitdagingen, met alle risico-aspecten van dien. Raetsheren helpt u graag met een gedegen risico advies en verzekeringsoplossingen op maat. Hieronder een greep uit onze dienstverlening.

Proactieve aanpak van risicomanagement

De veranderingen in de voedsel-, verpakking- en retail industrie vragen om een specialistische aanpak van risicomanagement. Onze dienstverlening is er op gericht om alle zorgen van een organisatie weg te nemen. Daar is kennis en ervaring voor nodig. Wij weten veel over de uitdagingen die ondernemers tegenkomen in deze sector. Bovendien snappen we dat elke organisatie uniek is en kunnen we hierdoor maatwerkoplossingen bieden. U profiteert altijd van onze expertise met persoonlijke aandacht. Samen met u analyseren we de risico’s en kansen van uw organisatie. Na de implementatie stopt onze dienstverlening niet. Ontwikkelingen houden we voortdurend in de gaten. We begeleiden uw bedrijf waar nodig, maar u neemt altijd de regie. U heeft zelf in de hand welke risico’s u kunt dragen. Zo zetten we uw uitdagingen om in kansen en stellen we u in staat om bewust en zelfverzekerd te ondernemen.

Uw partner in de voedingsindustrie

We hebben veel kennis van de supply chain waarin u werkt. De voedselketen kent vele schakels en in iedere schakel kan schade ontstaan. Soms is de veroorzaker niet traceerbaar. Met onze oplossingsgerichte aanpak kijken we niet alleen naar risico’s, maar ook preventie. Niet alleen de consument, maar ook de overheid moedigt innovatie en verduurzaming aan. Dankzij digitalisering kan voedselveiligheid blijven verbeteren. Automatisering en robotisering maken de kans op cyberaanvallen of een datalek alleen wel groter. Een cyberverzekering is niet meer weg te denken. Bovendien heeft de foodsector nog een groot vraagstuk voor de toekomst: hoe gaan consumenten reageren op de inflatie? Wij kunnen u helpen om uw organisatie voor te bereiden op alle mogelijke veranderingen in uw sector. En dat doen we niet alleen door u te laten verzekeren. Met goed contractbeheer en door risicosturing willen we voorkomen dat u een beroep moet doen op een verzekering.

Een duurzame relatie is ons streven, met één aanspreekpunt vanuit Raetsheren. Wij blijven daarom continu betrokken bij uw risicobeheer. Sparren of advies vragen kan 24/7. Zo voegen we waarde toe.