Meer weten over veiligheid
& gezondheid?

Neem dan contact met mij op.

/ Veiligheid & Gezondheid

Veiligheid & Gezondheid

Er wordt veel gevraagd van veiligheidsregio’s en gezondheidsorganisaties. Zorgverleners hebben vaker last van agressie of ander ongewenst gedrag. Bovendien zorgen de impact van corona en de hoge werkdruk voor mentale klachten bij medewerkers. De mensen die in de veiligheid- en gezondheidszorgsector werken, dragen de sector. Daarom moeten zij beschermd worden en moet uw organisatie risico’s afdekken. Wij helpen u daar graag mee. Zo kunt u bewust sturen op risico’s en kansen die zich dagelijks voordoen.

Zelf sturen op de risico's van Veiligheid & Gezondheid

Het risicoprofiel van veiligheidszorg gaat gepaard met actualiteiten in Nederland. Samenwerking tussen hulpverleningsdiensten en (semi) overheden is belangrijk. Het Veiligheidsberaad, 25 voorzitters van veiligheidsregio's, vergadert over onder andere kansen en bedreigingen in de maatschappij. Wij zijn marktleider in verzekeringsadvies aan de veiligheidsregio's, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD), Geneeskundige Hulpverlenersorganisaties in de Regio (GHOR), Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) en de Veiligheidsmonitor. We maken risico's van uw organisatie inzichtelijk.

Het voordeel van veel marktervaring

Aanwezigheid in 90% van veiligheidsregio's en 45% in gezondheidszorg en ambulance services. Hierdoor kunnen wij betere en voordeligere contracten aanbieden.

Kennisdeling en preventietraining

Kennissessies, schadetrainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over personele risico’s en verzekeringen met een multidisciplinaire schadecoach.

Succesvolle aanbestedings- trajecten

Marktconsultaties en professionele aanbestedingstrajecten onder begeleiding van onze Tenderdesk.

Risicosturing draagt bij aan het duidelijk definiëren van doelstellingen”

Met behulp van Raetsheren kunt u blijven sturen op risico’s en doelstellingen bepalen.

Dennis Sier

Accountmanager

Breed portfolio, veelzijdige oplossingen

Iedere organisatie kent uitdagingen, met alle risico-aspecten van dien. Raetsheren helpt u graag met een gedegen risico advies en verzekeringsoplossingen op maat. Hieronder een greep uit onze dienstverlening.

Stel uw risico’s veilig

Wij zorgen dat u risico’s kunt nemen met vertrouwen. Risicomanagement draagt bij aan het duidelijk definiëren van doelstellingen. Met onze ondersteuning krijgt u grip op risico’s en kunt u zelf sturen op uitdagingen in de veiligheid- en gezondheidszorgsector. De digitalisering en technologische ontwikkelingen, uitdagingen van uw sector en de veranderingen in wet- en regelgeving zijn voor ons niet onbekend. Wij helpen u met de beste aanpak rondom de continuïteit van uw organisatie, inclusief mogelijke fusies of samenwerkingen. Zo bent u als lokale overheidsinstantie helemaal klaar voor de toekomst. Bovendien zijn we er om u te helpen om de werkdruk van de veiligheids- en zorgprofessionals terug te dringen. Uw mensen staan voorop. Door zelf te sturen op risico’s kunt u zorgen voor de optimale medewerkersbeleving.

Multidisciplinaire schadecoach

Onze multidisciplinaire schadecoach staat klaar voor uw schade- en preventievraagstukken. De schadecoach wordt niet door verzekeraars gekozen en geeft daarom een objectieve beoordeling. We komen op voor uw belangen en zijn tegelijkertijd volledig op de hoogte van uw polisvoorwaarden. Met onze unieke tool verzamelen we op een innovatieve manier informatie en inspectiegegevens. Zo krijgt u inzicht in uw specifieke situatie. Op basis van deze rapportage stuurt u zelf op uw risico’s en de opvolging van deze mogelijke preventievraagstukken.

Professionele tenderdesk

Raetsheren beschikt over een professionele tenderdesk die de beste verzekeringen voor u inkoopt en u begeleidt bij aanbestedingen. Wij helpen u bij het vormgeven en uitvoeren van het inkooptraject van verzekeringsdiensten. Dit doen we met een doorlopend proces van inventarisatie, analyse, advies en aanbesteding.