Risicosturing voor woningbouwcorporaties? Ik help u graag verder.

Aad Tuk / Accountmanager

/ Woningcorporaties (CF)

Woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen: het oplossen of verminderen van het woningtekort, toenemende wet- en regelgeving, issues rondom woningkwaliteit, verduurzaming en leefbaarheidsissues in woonwijken. Tel daarbij de stijgende kosten van bouw en beheer op en dan is sturing op risico’s onontkoombaar. Door schaalvergroting nemen de verzekeringskosten en verzekeringsissues toe. Met Raetsheren neemt u zelf het heft in handen door zelf te sturen op risico’s en verzekeringen.

Bekijk onze oplossingen en diensten

Schoon, heel en veilig: de sleutels tot succes

Belangrijke verzekeringstrends in de sociale huursector zijn een oplopende schadelast, een toenemende behoefte aan risico-informatie bij verzekeraars, dossiervorming rondom verduurzamingsvraagstukken en een continu streven naar een veilige woning voor de huurders. Vrijwel iedere corporatie in Nederland wordt geconfronteerd met stijgende opstalschades. Toenemende (her)verzekeringspremies nemen toe en door fusies en schaalvergroting ‘verkrapt’ van de markt. Dat vertaalt dit zich naar stijgende verzekeringskosten, een verschuiving van premie naar meer eigen risicodragerschap. Raetsheren helpt u daarin de juiste balans te vinden en te focussen op preventie.

Marktleider woningcorporaties

Additionele diensten op het gebied van schadebehandeling (ook onder het (jaar)eigen risico), tenderen, taxatie en consultancy-advies.

Online Platform Inspectie en Preventie

Schadelast effectief verlagen door op een eigen corporatieklantportaal dat gebruik maakt van een groot volume aan vergelijkende data.

Kennispartner Insurance Platform XL Corporaties

Raetsheren is kennispartner van het Aedes verzekeringsoverlegorgaan. Altijd up-to-date over de laatste ontwikkelingen en nieuwste inzichten.

Niet alleen verzekeren maar ook preventie”

Onze woningcorporatie wilde een aantal portiekwoningen herverzekeren. Voor Raetsheren een offerte maakte, gingen ze eerst ter plekke onderzoek doen. Ze adviseerden niet alleen een concurrerende brandverzekering, maar kwamen ook met een brandpreventieplan.

Theo Schnijder

Regio Manager Amsterdam Ymere

Uitgebreid portfolio, veelzijdige oplossingen

Intern of extern, alles wat uw organisatie omvat, heeft een risico-aspect. Raetsheren heeft dan ook een uitgebreid portfolio en veelzijdige oplossingen.

Risicogericht zelfsturen

Wij analyseren met u de risico’s, uitdagingen en kansen die spelen voor uw specifieke organisatie. Onze specifieke kennis van risico’s bij woningcorporaties wordt ten volle benut daarbij maken wij gebruik aan een groot volume aan vergelijkende data waarmee al uw risico’s inzichtelijk in kaart gebracht worden. Aan de hand van onze inventarisatie neemt u de regie en bepaalt u zelf hoe u hierop gaat sturen. Wat is de risicobereidheid, welke risico’s zijn te groot om onverzekerd te laten? Welke risico’s wilt en kunt u zelf dragen en voor welke risico’s wilt u zich verzekeren? En wat zijn dan de beste verzekeringsopties en wat zijn de kosten hiervan? Wij ondersteunen u dus met de beste aanpak van alle risico’s rondom de continuïteit van uw organisatie, inclusief mogelijke fusies of samenwerkingen. Zo voegen wij waarde toe. Door risicogestuurd te besturen zet u risico’s om in kansen.

Online Platform Inspectie en Preventie

Begin 2021 lanceerden we als eerste makelaar in de markt een innovatief datagedreven platform voor inspectie en preventie voor de corporatiesector. Met deze tool kunt u schadelast en schadefrequentie verminderen.  Met de verzamelde data worden risico-inventarisaties, preventie en schades voor u in kaart gebracht. U krijgt real-time inzicht in risico’s en mitigatiestappen. Binnen het online platform stuurt u zelf actief op deze complexe materie en voorkomt u een toename van de schadelast en schadefrequentie en wordt u premie uiteindelijk verlaagt.
Bijkomend voordeel is door actief te sturen op data woonwijken ook leefbaarder en veiliger kunnen worden gemaakt. Ook dat pakt positief uit op uw schadelast waardoor verzekeringspremies betaalbaar blijven

Online Platform Inspectie en Preventie

Klein of groot, al onze kennis staat tot uw beschikking

Als marktleider in dit segment hebben wij veel kennis is huis, maar elke organisatie is uniek. Het gaat er om onze kennis van de markt en de actuele ontwikkelingen in te zetten voor uw corporatie. Wij bedienen dan ook corporaties van iedere omvang, in ieder deel van het land, inclusief grote(re) collectiviteiten, inclusief fusies en overnames.

 

CASE

Hoe de vraag om een schadeverzekering een brand voorkwam

Voor we een offerte maken, gaan we altijd eerst ter plekke onderzoek doen. In dit geval adviseerden we onze cliënt te sturen op brandveiligheid. Hierdoor werd niet alleen zijn premie aanmerkelijk lager, maar voorkwamen we ook erger; een brand in het bedrijf.

Lees meer over deze case