Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij helpen u graag.

/ UBO
UBO

Wat is UBO?

In Nederland is het verboden om commerciële activiteiten te ontplooien met individuen, entiteiten of staten die onderworpen zijn aan sancties. Als assurantiemakelaar is het daarom cruciaal voor ons om de identiteit vast te stellen van de uiteindelijke begunstigden van een juridische entiteit of een personenvennootschap waarmee we een verzekeringscontract sluiten of aan wie we een betaling verrichten.

Uiteindelijk belanghebbenden

Uiteindelijk belanghebbenden, of Ultimate Benificial Owners (UBO's), zijn de personen die uiteindelijk de eigenaar zijn of beslissingsbevoegdheid hebben binnen een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld individuen die meer dan 25% van de aandelen bezitten in een besloten vennootschap, of die meer dan 25% eigendomsrecht hebben in een vennootschap onder firma of maatschap. Ook personen met meer dan 25% stemrecht bij wijzigingen in de statuten van een stichting of vereniging vallen hieronder. Als er geen individu is met een dergelijk belang van meer dan 25%, dan worden de hoogste leidinggevenden, zoals de vennoten of de statutaire bestuurders, aangemerkt als de UBO's. Elke organisatie die verplicht is UBO's te registreren, heeft ten minste één of meer UBO's. Maar hoe kunnen de UBO's worden ingeschreven?

Waarom is de UBO van belang?

De UBO-registers zijn bedoeld om fraude en witwassen tegen te gaan. Ze bevatten informatie over de 'ultimate beneficial owner' (UBO) van elke organisatie. De overheid maakt gebruik van deze registers om criminaliteit te onderzoeken.

Wettelijke verplichting

We vragen naar informatie over de UBO omdat dit wettelijk vereist is onder de 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme' (Wwft).

Registreren UBO

Een tekenbevoegde van de organisatie kan beginnen met de UBO-opgave. Zorg er hierbij voor dat de hele UBO-opgave in één keer afgerond wordt. De opgave kan online of via de post worden verstuurd.

Wij weten met wie we zaken doen.”

Als organisatie is het voor ons cruciaal om te weten met wie wij zaken doen.

Joyce Nunda

Operationeel Directeur Employee Benefits

Wat is het UBO register?

Er zijn twee soorten UBO-registers, de eerste is het UBO-register voor bedrijven en organisaties. Bedrijven, stichtingen en verenigingen moeten zich inschrijven in dit register. Dit had voor 27 maart 2022 moeten gebeuren. Sommige organisaties hoeven dit niet te doen. De Kamer van Koophandel beheert dit register en biedt op hun website informatie over hoe te registreren en wie de UBO is. Daarnaast bestaat het register voor trusts en vergelijkbare structuren. Vanaf 1 november 2022 moeten beheerders van trusts en vergelijkbare constructies de UBO's registreren in dit specifieke register. Dit moest uiterlijk op 1 april 2023 zijn afgerond. Als de verplichting tot registratie na 1 april 2023 ontstaat, moet dit binnen een week gebeuren. Dit is verplicht voor beheerders die in Nederland of buiten de EU wonen en zakelijke relaties in Nederland aangaan.

UBO Documenten

Toelichting cliënten-onderzoek