/ Downloads
Algemeen

Downloads

Algemeen

2022 11 24_Algemene voorwaarden_Raetsheren van Orden BV

2022 11 24_Dienstenwijzer_Raetsheren van Orden BV

2022 12 02_Dienstverleningsdocument Pensioen_Raetsheren van Orden BV

2022 11 24_Dienstverleningsdocument Risico afdekken_Raetsheren van Orden BV

Algemene Voorwaarden Raetsheren van Orden Consulting 1703

Beloningsbeleid

General Terms Raetsheren van Orden Consulting 1703

Klachtenprocedure

Overzicht Verzekeringskaarten per 1 juli 2017

Preventietips kerstvakantie

Privacy Kaart Raetsheren

Privacy Statement Raetsheren

Privacy Statement Raetsheren Engels

Raetsheren tips voor in de zomervakantie - Onderwijs

Regeling Verzekeringskaarten - regeling juni 2016

Routebeschrijving Raetsheren Alkmaar

Schade-aangifte formulier Vrijwilligers

WHK beschikking (anoniem)

Brand & Property

Bedrijfsregeling Brandregres 2014

Clausuleblad Algemene Clausules Brand B1508

Clausuleblad Garanties VNAB - 2006

Clausule Prioriteitenbepaling Polisteksten AL1607

Clausuleblad Raetsheren van Orden 2006 - Bedrijven B2208

Clausuleblad Raetsheren van Orden - NBUG 2006 - AL1909

Clausuleblad Terrorismedekking - NHT

Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering - NBUG 2006.002

Productwijzers

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer, bagagewagen

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV)

Productwijzer Bewonersonderneming

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers

Productwijzer Collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basis)

Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer Collectieve WIA-excedentenverzekering voor werknemers

Productwijzer Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering

Productwijzer Direct ingaande lijfrente

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschikheidsverzekering (AOV)

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Natura-uitvaartverzekering

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Opstalverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Pechhulpverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte werknemers (conventioneel)

Productwijzer Verzekering voor WGA-eigenrisicodragers