Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij helpen u graag.

/ Acrisure

Acrisure

Eén aanspreekpunt, ruim 100 specialisten

Werken met Raetsheren betekent werken met één aanspreekpunt. Een medewerker die alles van uw organisatie afweet. Eén contactpersoon die ondersteund wordt door onze ruim 100 medewerkers. Specialisten die overzicht hebben over uw verzekeringsportefeuille en eventuele lopende schades. Kortom, alles wat met risico’s en kansen voor uw organisatie te maken heeft, is in vertrouwde handen.

Doeltreffend transparant

Als assurantiemakelaar biedt Raetsheren u door de inkoop van passende verzekeringsoplossingen de mogelijkheid om zelf gerichter op bedrijfsrisico’s te sturen. Op deze manier zorgt Reatsheren er samen met u voor dat uw organisatie beter is opgewassen tegen de risico’s van vandaag de dag én die in de toekomst. Om u bij uw risicosturing op weg te helpen, hebben we onze diensten en oplossingen rond vier domeinen georganiseerd.

Een compliment spoort aan om het nog beter te doen.”

Diana Starke

Senior consultant Employer Benefits

Onze visie

Het is onze taak om inzicht te creëren en voorwaarden te scheppen waarmee u risicobewust en zelfverzekerd kunt handelen. Naast sturen op risico’s vinden we sturen op gedragsverandering dan ook een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een wijzing van 5% in het gedrag van uw medewerkers veel schade voorkomt.

Onze missie

Raetsheren ondersteunt u bij het beheersen en overdragen van risico’s bij alle activiteiten van uw organisatie. We dragen zorg voor toegevoegde waarde en continuïteit. Als assurantiemakelaar biedt Raetsheren u door de inkoop van passende verzekeringsoplossingen de mogelijk om zelf gerichter op bedrijfsrisico’s te sturen. Op deze manier zorgt Reatsheren er samen met u voor dat uw organisatie beter is opgewassen tegen de risico’s van vandaag de dag én die in de toekomst.

Inspelen op veranderingen is kansen verzilveren

Zaandam 1768, Meindert der Kinderen richt samen met Jacob Last een effectenkantoor en makelaardij in assurantiën op. De start van een onderneming die zal uitgroeien tot Raetsheren, een zelfstandige en onafhankelijke, internationaal opererende, assurantiemakelaar. De constante in onze geschiedenis? Het voortdurend in spelen op kansen die veranderingen bieden.

Eén aanspreekpunt voor alle duidelijkheid

Uw ambities waarmaken vergt kennis, ervaring en expertise van onze medewerkers. Zij bieden de zekerheid, adviseren oplossingen, zorgen ervoor dat u kunt ondernemen. Maak kennis met onze ruim honderd medewerkers die uw ene aanspreekpunt ondersteunen.