Heeft u vragen? - Wim Mulder, segmentleider Public

Neem dan contact met mij op via 0610421376 of wim.mulder@raetsheren.nl.

/ Zorg (CF)

Zorg

Zorg is een complex veld waar kwaliteit en patiëntenzorg, risico’s en marktwerking in hoge mate verweven zijn. Aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden moeten daarom helder zijn en de rol van artsen, verpleegkundigen en ander personeel gewaarborgd. Binnen deze dynamiek stuurt Raetsheren op continuïteit. Samen beoordelen we de risicobereidheid en het weerstandsvermogen van uw instelling. Voorkomen is daarbij beter dan schadedekkingen.

Goede weerstand door zelf te sturen op maatwerk

Onze focus is primair gericht op ziekenhuizen en grotere zorginstellingen met advies gericht op continuïteit, risicobereidheid en het weerstandsvermogen van uw organisatie. Dit vertaalt zich in maatwerkverzekeringsprogramma’s die niet gestoeld zijn op alleen lage eigen risico’s en/of standaardvoorwaarden. In onze maatwerkoplossing staan risico-informatie, preventieve maatregelen, schadelastbeheersing en verbetering van inkoopmogelijkheden centraal.

Uw eigen professionele tenderdesk

Begeleiding en advies van Raetsheren bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten waardoor u de beste verzekeringen inkoopt.

Medische aansprakelijkheid gedekt

Nieuwe verzekeringsproposities voor specifieke aansprakelijkheid in samenwerking met buitenlandse risicodragers, bijvoorbeeld voor medische aansprakelijkheid.

Centrale inkoop

In samenwerking met gecontracteerde inkopers, inkooporganisaties en Intrakoop.

Hier komt een quote”

Naam van degene die quote

Functie van degene die quote

Veelzijdig Portfolio

Intern of extern, alles wat uw organisatie omvat, heeft een risico-aspect. Raetsheren heeft dan ook een uitgebreid portfolio en veelzijdige oplossingen.

Risicogericht zelfsturen

Wij analyseren met u de risico’s, uitdagingen en kansen die spelen voor uw specifieke organisatie. Onze kennis van het komt hierbij uitstekend van pas, we zijn immers niet voor niets een sterke speler op het gebied van risicobeheersing en verzekeringen in het zorgsegment. Wij brengen al uw risico’s inzichtelijk in kaart en u neemt de regie. Zo voegen wij waarde toe. Aan de hand van onze inventarisatie bepaalt u zelf hoe u hierop gaat sturen. Wat is uw risicobereidheid, welke risico’s zijn te groot om onverzekerd te laten? Welke risico’s wilt en kunt u zelf dragen en voor welke risico’s wilt u zich verzekeren? En wat zijn dan de beste verzekeringsopties en wat zijn de kosten hiervan? Wij ondersteunen u dus met de beste aanpak van alle risico’s rondom de continuïteit van uw organisatie, inclusief mogelijke fusies of samenwerkingen. Met onze specifieke kennis op het gebied van verduurzaming en verbouw-, nieuwbouw- en renovatietrajecten voegen wij ook op dat vlak kennis en expertise aan uw organisatie toe.

Professionele tenderdesk

Raetsheren beschikt over een professionele tenderdesk die voor u de beste verzekeringen inkoopt en u begeleidt bij het opstellen van eventuele aanbestedingsdocumenten. De Tenderdesk staat publieke en private organisaties bij in het vormgeven en uitvoeren van het formele inkooptraject van hun verzekeringsdiensten. Dit door middel van een doorlopend proces van inventarisatie, analyse, advies en aanbesteding. Wij staan uw instelling bij in het vormgeven van het Programma van Eisen op basis van vakinhoudelijk advies, wij toetsen de haalbaarheid van uw inkoopvraagstuk aan de mogelijkheden in de markt, wij bepalen met u de aanbestedingsstrategie en nemen het totale aanbestedingsproces (documenten, inrichten platform, beantwoording vragen) uit handen. Dit doen wij eventueel ook in samenwerking met door u gecontracteerde inkopers dan wel inkooporganisaties.

Datagedreven Riskengineering

Onze riskengineer staat klaar voor uw risico- en preventievraagstukken. Hierbij beschikken we over een aparte (best unieke) inventarisatie- en rapportagetool. Met deze tool verzamelen we op digitale wijze informatie en inspectiegegevens en krijgt u inzicht in uw situatie. Met deze rapportage kunnen wij u helpen zelf te sturen op uw risico’s en de opvolging van mogelijke preventie-issues.  Daarbij beschikken over een groot volume aan vergelijkende data, die kan worden ingezet voor schade-analyse, benchmarking en preventietrajecten.


Risicogestuurd besturen betekent dat risico-informatie, preventieve maatregelen, schadelastbeheersing en verbetering van inkoopmogelijkheden centraal staan in alle uitdagingen die u tegenkomt. Uitgevoerd met onze eigen riskengineer en/of in samenwerking met een externe partij of de riskafdeling van de betrokken verzekeraar(s).

Additioneel hierop heeft Raetsheren ook specifieke kennis op het gebied van verduurzaming en verbouw-, nieuwbouw- en renovatietrajecten. Periodiek organiseren we specifieke themadagen of kennissessies

CASE

Voorbeeld case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.