Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij helpen u graag.

/ Voeding, Verpakking & Retail (CF)

Voeding, Verpakking & Retail

Voeding, verpakking en retail zijn sectoren die ieder een eigen, maar ook overeenkomende problematiek kennen. Veiligheid, cyberrisico’s en internationale ontwikkelingen zijn immers vrijwel overal aan de orde. Natuurlijk hangen deze onderwerpen ook samen met uw visie op risico’s, risicobeheersing en uw verzekeringsportefeuille. Raetsheren helpt u zelf te sturen op risico’s en verzekeringen.

Zelf sturen op risico’s in uw sector

In de voedingsindustrie speelt voedselveiligheid vanzelfsprekend de hoofdrol, bedrijfsprocessen zijn daarop ingericht en de overheid ziet erop toe. Cyberrisico’s, schaalvergroting, het limiteren van uw ecologische footprint, ketenintegratie en fair trade: dit zijn allemaal onderwerpen die uw activiteiten en dus uw strategische keuzes beïnvloeden. De verpakkingsindustrie, die nauw verbonden is met de voedingsindustrie, kent gedeeltelijk dezelfde problematiek en kenmerkt zich door duurzaamheidseisen en stevige concurrentie. Retail heeft te maken met een grote verschuiving naar e-commerce, waardoor cyberrisico een van de belangrijkste risico’s wordt.

Quick scans verlagen kosten en risico’s

Inzet van quickscans bij prolongatievoorstellen, schadebehandeling en schadeverloop.

Wereldwijd netwerk lokale makelaars

Risico’s worden lokaal afgedekt. Samenwerking met lokale taxatiebureaus en riskengineers.

Cyberrisico’s verlaagd met E-commerce analytics

Eigen team van cyberspecialisten met voortdurend onderzoek en inventarisatie op productieprocessen en bijbehorend risico’s.

Hier komt een quote”

Tekst quote

Naam van degene die quote

Functie van degene die quote

Veelzijdig Portfolio

Intern of extern, alles wat uw organisatie omvat, heeft een risico-aspect. Raetsheren heeft dan ook een uitgebreid portfolio en veelzijdige oplossingen.

Risicogestuurd actief in de voedselketen

Wij analyseren met u de risico’s, uitdagingen en kansen die spelen voor uw specifieke organisatie. Onze kennis van voeding, verpakking en retail komt hierbij uitstekend van pas. We zijn in deze segmenten immers niet voor niets een sterke speler op het gebied van risicobeheersing en verzekeringen. Wij brengen al uw risico’s inzichtelijk in kaart en u neemt de regie. Zo voegen wij waarde toe. Aan de hand van onze inventarisatie bepaalt u zelf hoe u hierop gaat sturen. Wat is uw risicobereidheid, welke risico’s zijn te groot om onverzekerd te laten? Welke risico’s wilt en kunt u zelf dragen en voor welke risico’s wilt u zich verzekeren? En wat zijn dan de beste verzekeringsopties en wat zijn de kosten hiervan? Wij ondersteunen u dus met de beste aanpak van alle risico’s rondom de continuïteit van uw organisatie, inclusief mogelijke fusies of samenwerkingen.

Kennis van elke schakel in de voedselketen

Wij hebben veel kennis van de keten waarin u werkt en snappen dat elke organisatie daarbinnen uniek is. Wij richten ons op Nederlandse bedrijven ongeacht de omvang of locatie van uw bedrijf. Al uw dossiers onder één dak dient tal van voordelen die uiteindelijk ook financiëel doorwerken: minder schades en risico’s, lagere premielasten. Wij bieden u een compleet dienstenpakket voor alle risico’s. Raetsheren is dé totaalmakelaar voor de Nederlandse voedsingsector.
Wij stellen u in staat risicogericht te ondernemen, waar bedrijfscontinuïteit centraal staat.
Zo zetten we samen met u uw risico’s om in kansen.

CASE

Voorbeeld case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.