Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij helpen u graag.

/ Veiligheid & Gezondheid (CF)

Veiligheid & Gezondheid

Er wordt veel gevraagd van Veiligheidsregio’s en gezondheidsorganisaties. De pandemie en overige maatschappelijke problemen vragen veel van medewerkers. Juist dan is ‘de basis orde’ voorwaarde voor effectieve langetermijn-strategie. Bewust sturen op de risico’s en kansen die zich dagelijks voordoen, het bepalen van uw eigen risicoprofiel, verbetert het functioneren van uw organisatie.

De multifactoriële werkelijkheid van Veiligheid & Gezondheid onder controle

Vrijwel nergens is het risicoprofiel zo verbonden aan de actualiteit in het land als bij de organisaties die zijn aangesloten bij het Veiligheidsberaad. Actuele medische en organisatorische thema’s spelen een grote rol in het werk van zorgorganisaties. Des te belangrijker is het om goed in te staat te zijn om te kunnen sturen op risico’s, kansen en bedreigingen. Raetsheren is marktleider op het gebied van risico- en verzekeringsadvies aan Veiligheidsregio’s, GGD’s, RAV’s, Bevolkingsonderzoek en gelieerde entiteiten.

Het voordeel van veel marktervaring

Aanwezigheid in 90% van veiligheidsregio's. In gezondheidszorg en ambulance services een marktaandeel van 45%. En daarmee betere en voordeligere contracten.

Kennisdeling en preventietraining

Kennissessies, schadetrainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over personele risico’s en verzekeringen. Multidisciplinaire veiligheids- en gezondheidschadecoach.

Succesvolle aanbestedings- trajecten

Marktconsultaties en professionele aanbestedingstrajecten onder begeleiding van onze Tenderdesk.

Hier komt een quote”

Naam van degene die quote

Functie van degene die quote

Veelzijdig Portfolio

Intern of extern, alles wat uw organisatie omvat, heeft een risico-aspect. Raetsheren heeft dan ook een uitgebreid portfolio en veelzijdige oplossingen.

Risicogericht zelfsturen

Wij analyseren met u de risico’s, uitdagingen en kansen die spelen voor uw specifieke organisatie. De transitie van gemeenten naar gemeenschappelijke regelingen herkennen we, inclusief de vorming van nieuw beleid, inkoopstrategie en verzekeringsinzicht. We denken met u mee over toekomstige scenario’s op het gebied van eigenrisicodragerschap en insurance management in eigen beheer. Onze specifieke kennis van het segment Veiligheid & Gezondheid wordt ten volle benut daarbij maken wij gebruik aan een groot volume aan vergelijkende data waarmee al uw risico’s inzichtelijk in kaart gebracht worden. Aan de hand van onze inventarisatie neemt u de regie en bepaalt u zelf hoe u hierop gaat sturen. Wat is de risicobereidheid, welke risico’s zijn te groot om onverzekerd te laten? Welke risico’s wilt en kunt u zelf dragen en voor welke risico’s wilt u zich verzekeren? En wat zijn dan de beste verzekeringsopties en wat zijn de kosten hiervan? Wij ondersteunen u met de beste aanpak rondom de continuïteit van uw organisatie, inclusief mogelijke fusies of samenwerkingen. Met risicogestuurd te besturen zet u risico’s om in kansen.

Professionele tenderdesk

Raetsheren beschikt over een professionele tenderdesk die voor u de beste verzekeringen inkoopt en u begeleidt bij het opstellen van eventuele aanbestedingsdocumenten. De Tenderdesk staat publieke en private organisaties bij in het vormgeven en uitvoeren van het formele inkooptraject van hun verzekeringsdiensten. Dit door middel van een doorlopend proces van inventarisatie, analyse, advies en aanbesteding. Wij staan veiligheidsregio’s en zorgorganisaties bij in het vormgeven van het Programma van Eisen op basis van vakinhoudelijk advies, wij toetsen de haalbaarheid van uw inkoopvraagstuk aan de mogelijkheden in de markt, wij bepalen met u de aanbestedingsstrategie en nemen het totale aanbestedingsproces (documenten, inrichten platform, beantwoording vragen) uit handen. Dit doen wij eventueel ook in samenwerking met door u gecontracteerde inkopers dan wel inkooporganisaties.

 

Multidisciplinaire schadecoach

Onze multidisciplinaire schadecoach staat klaar voor uw risico- en preventievraagstukken. Onze inventarisatie- en rapportagetool is uniek. Met deze tool verzamelen we op een innovatieve manier informatie en inspectiegegevens en krijgt u inzicht in uw specifieke situatie. Met deze rapportage stuurt u zelf op uw risico’s en de opvolging van mogelijke preventie-issues.

CASE

Voorbeeld case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.