Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij helpen u graag.

/ Onderwijs (CF)

Onderwijs

Het onderwijs verandert, de onderwijsinhoud, de klassen maar ook de instellingen zelf. Digitalisering creëert nieuwe mogelijkheden voor lesmethodes en onderzoek. Risico’s veranderen daarmee, zowel in bestuurlijke zin als op het gebied van aansprakelijkheid.

Zelf sturen op risico-beheersing, preventie en verzekeringen

Van basisschool tot universiteit, onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel en alle leerlingen en studenten. Het risicospectrum loopt uiteen van bestuurlijke aansprakelijkheid tot conflicten met ouders en medewerkers, schade die in gebouwen of op het terrein van onderwijsinstellingen ontstaat, juridische kwesties, risico’s bij excursies in binnen- en buitenland, risico’s bij stages en meer. Daarbij spelen kwestie’s rondom AVG en cybercrime ook een rol. Complexe zaken waarbij Raetsheren u ondersteunt die risico’s te beheersen.

Leidend in primair en voortgezet onderwijs

Als marktleider leveren wij voorwaarden op maat en unieke (faciliteits)proposities.

Uw eigen onderwijsdesk

Alles onder één dak verenigd. De gespecialiseerde riskengineer brengt alle specifieke risico’s compleet in kaart.

Collectieve inkoop en individuele aanbestedingen

Het borgen van de recht- en doelmatigheid van de verzekeringsinkoop. Uitvoering individuele aanbestedingen onder begeleiding van onze tenderdesk.

Hier komt een quote”

Tekst quote

Naam van degene die quote

Functie van degene die quote

Veelzijdig Portfolio

Intern of extern, alles wat uw organisatie omvat, heeft een risico-aspect. Raetsheren heeft dan ook een uitgebreid portfolio en veelzijdige oplossingen.

Zelf sturen op risico’s voor uw instelling

Wij analyseren met u de risico’s, uitdagingen en kansen die spelen voor uw specifieke organisatie. marktleider op het gebied van risicobeheersing en verzekeringen in het primaire en voortgezet onderwijs beschikken wij over specifieke kennis per onderwijsegment. Wij brengen al uw risico’s inzichtelijk in kaart en u neemt de regie. Zo voegen wij waarde toe. Aan de hand van onze inventarisatie bepaalt u zelf hoe u hierop gaat sturen. Wat is uw risicobereidheid, welke risico’s zijn te groot om onverzekerd te laten? Welke risico’s wilt en kunt u zelf dragen en voor welke risico’s wilt u zich verzekeren? En wat zijn dan de beste verzekeringsopties en wat zijn de kosten hiervan? Wij ondersteunen u dus met de beste aanpak van alle risico’s rondom de continuïteit van uw organisatie, inclusief mogelijke fusies of samenwerkingen. Risicogestuurd te (be)sturen op alle uitdagingen die u tegenkomt, effectief en inzichtelijk is het resultaat. Zo zetten we samen met u uw risico’s om in kansen.

Professionele tenderdesk

Raetsheren beschikt over een professionele tenderdesk die voor u de beste verzekeringen inkoopt en u begeleidt bij het opstellen van eventuele aanbestedingsdocumenten. De Tenderdesk staat publieke en private organisaties bij in het vormgeven en uitvoeren van het formele inkooptraject van hun verzekeringsdiensten. Dit door middel van een doorlopend proces van inventarisatie, analyse, advies en aanbesteding. Wij staan uw onderwijsinstelling bij in het vormgeven van het Programma van Eisen op basis van vakinhoudelijk advies, wij toetsen de haalbaarheid van uw inkoopvraagstuk aan de mogelijkheden in de markt, wij bepalen met u de aanbestedingsstrategie en nemen het totale aanbestedingsproces (documenten, inrichten platform, beantwoording vragen) uit handen. Dit doen wij eventueel ook in samenwerking met door u gecontracteerde inkopers dan wel inkooporganisaties.

Verbeteren met de onderwijsdesk en riskengineering

Wij bundelen advies, inkoop, beheer en schadebehandeling via één loket, de Raetsheren onderwijsdesk. Daarmee is gespecialiseerde kennis voor alle onderwijsrelaties persoonlijk beschikbaar. Onze riskengineer staat klaar voor uw risico- en preventievraagstukken. Hierbij beschikken we over een aparte (best unieke) inventarisatie- en rapportagetool. Met deze tool verzamelen we op digitale wijze informatie en inspectiegegevens en krijgt u inzicht in uw situatie. Met deze rapportage kunnen wij u helpen zelf te sturen op uw risico’s en de opvolging van mogelijke preventie-issues. Datagedreven risicobeheer benut de kracht van vergelijkende data voor schade-analyses en preventietrajecten. Daarmee vergroten wij uw inzicht in het risicoprofiel en kunt u beter sturen op preventie en continuïteit.

Uw instelling is bij ons in goede handen

Wij bedienen onderwijsinstellingen van iedere omvang, in ieder deel van het land. Vaak werken wij hierbij samen met koepelorganisaties, waarbij duizenden scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Ook zijn we aangesloten bij onderwijsgerelateerde samenwerkingsverbanden en werken we samen met specifieke (kennis)instellingen.

CASE

Voorbeeld case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.