Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij helpen u graag.

/ Bouw & Constructie (CF)

Bouw & Constructie

Veranderingen in bouw en projectontwikkeling hebben concequenties voor uw bedrijf. Nieuwe risico’s, professioneler contractmanagement en veranderende wet- en regelgeving kunnen bedrijfsprestaties nadelig beïnvloeden. Wij helpen u in een veranderend speelveld kansen en bedreigingen in juiste balans te brengen en te houden.

Zelf sturen op risico’s en uitdagingen

Contractmanagement wint sterk aan belang. Of het nu om relatief simpele contracten gaat of om geïntegreerde contractvormen zoals D&C, E&C, D&B, DBM en DBFM(O). Goed contractmanagement stelt opdrachtgevers en bouwers in staat om hun verplichtingen over en weer na te komen zodat de vereiste doelen conform het contract worden gehaald. Wij zijn gespecialiseerd in risicoanalyses en de inkoop van de juiste verzekeringen voor aannemers, projectontwikkelaars en opdrachtgevers. Samen met u gaan wij rond de tafel te zitten en de risicoanalyses te maken. Daarbij werken wij samen met vakgerichte experts die risico’s en schades inventariseren. Met ons advies bent u in staat gefundeerde strategische afwegingen te maken.

Zorg voor medewerkers versterkt de basis

Sterk in Employee Benefits, denk aan ongevallen, verzuim, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Daadkracht met kennis van zaken

U heeft altijd korte lijnen met een vast aanspreekpunt; Schadebehandeling gebeurt door eigen specialisten.

Specifieke producten voor afwijkende risico’s

Nationale en internationale inkoopmogelijkheden en vakkundige risicoanalyses.

Hier komt een quote”

Tekst quote

Naam van degene die quote

Functie van degene die quote

Veelzijdig Portfolio

Intern of extern, alles wat uw organisatie omvat, heeft een risico-aspect. Raetsheren heeft dan ook een uitgebreid portfolio en veelzijdige oplossingen.

Zelf sturen

Raetsheren stelt u in staat zelf te sturen op deze risico’s, kansen en bedreigingen. Wij brengen uw risicospeelveld en verzekeringsbehoefte in kaart en zorgen ervoor dat uw organisatie zelf in staat is om te sturen op deze risico’s. Elke organisatie is hierbij uniek. Het gaat er ons om onze kennis van de markt en de actuele ontwikkelingen in te zetten voor specifiek uw organisatie. De ‘hands on’ mentaliteit die de bouw eigen is sluit mooi aan waar wij voor staan. Hoe groot of klein u als aannemer, projectontwikkelaar of opdrachtgever ook bent, uw uitdagingen en contracten worden door ons met zorg en aandacht behandelt.

 

Effectiever met PUI

We beschikken niet alleen over een groot volume aan vergelijkende data, die kan worden ingezet voor schade-analyse, benchmarking en preventietrajecten, maar Raetsheren biedt u ook een unieke database: PUI (Project Underwriting Information). Deze is speciaal ingericht voor de bouwwereld. Hoe meer informatie over een project in deze database verwerkt is, hoe beter u de risico’s en oplossingen in kaart kunt brengen en hoe beter de verzekeringsvoorwaarden zijn.

Gespecialiseerde medewerkers

Onze gespecialiseerde medewerkers komen uit uw werkgebied en zijn bekend met de risico’s en uitdagingen die u daarin tegenkomt. In elk contract is het van belang een goed beeld te hebben van de risico’s die op u afkomen, deze risico’s te wegen en een visie te ontwikkelen welke risico’s u zelf kan en wil dragen. Maar ook welke risico’s u bij anderen kan en wil neerleggen en tegen welke risico’s u zichzelf wenst te verzekeren. Dat is voor elke onderneming anders.

Onze kennis in uw gereedschapskist

Wat doen wij om ervoor te zorgen dat u uw ambities kunt waarmaken? Wij organiseren bijvoorbeeld kennissessies over de verschillende risico’s, brengen samen met u risico’s in kaart en verzorgen ook de inkoop van passende verzekeringsoplossingen. Tevens begeleiden we fusies en overnames. Zo zetten samen met u uw risico’s om in kansen. Het doel is zelf te sturen op uw uitdagingen en ervoor te zorgen dat uw organisatie beschermd is tegen de risico’s die te groot zijn om onverzekerd te laten, te sturen op de overige risico’s of deze via verzekeringen af te dekken.

CASE

Voorbeeld case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.